zofim.org.il
  
 


 


"היה נכון"

חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל*

בשנת 1976, יצא לאור הספר "היה נכון" שהיה פרי יוזמתו של ראש תנועת הצופים הראשון, מר אריה כרוך ז"ל לשם חיבור תולדות תנועת הצופים העבריים לה הקדיש את מיטב אונו ומסירותו. הספר, נכתב על ידי בוגרת התנועה, הגב' חמדה אלון ז"ל שקדה רבות על איסוף מידע ממקורות רבים ומגוונים כגון ראיונות אישיים ומסמכים תיעודיים, חוברות הדרכה ועיון, ספריות ועוד על מנת לכתוב את הספר "היה נכון".
 
הספר, מקיף את 50 שנותיה הראשונות של התנועה מיום היווסדה בשנת 1919 ועד שנת היובל שלה ב-1969 כאשר החלק הראשון עוסק מייסוד התנועה עד אחרי קום המדינה והחלק השני עוסק בהתפתחויות שבסימנן עמדה התנועה לאחר קום המדינה, בתהליך של התהוות.
 
"רבים ממנהיגי התנועה, פעיליה וחבריה, כפי שכתבה חמדה אלון בהקדמה לספר, שהטביעו חותמם על דרכה אינם עוד בין החיים, ומכאן שבאמצעות ספר זה מונחת לה מצבת זיכרון לכולם".
 
לקראת שנת השישים לישראל וקרבתנו לשנת התשעים לתנועה, מובא הספר לראשונה באתר תנועת הצופים בגרסה סרוקה לשימוש כלל החברים. "ספר זה מיועד בראש ובראשונה לחברים הפעילים והמפעילים את תנועת הצופים כדי שידעו לקשור את העבר אל ההווה ולתכנן לאורם את העתיד, תוך הכרת ההמשכיות והרציפות החיוניות לכל מפעל חינוכי ותרבותי", כך בדברי ההקדמה של אריה כרוך לספר.
 
אנו תקווה כי לצד ההמשכיות בעשייה החינוכית הברוכה, נדע את מקורותינו ואת שעסקו במלאכה שהביאה את התנועה למה שהיא כיום.
 
בברכת חזק ואמץ,
לשכת מזכ"ל וצוות האתר התנועתי,
תנועת הצופים העבריים בישראל, ניסן תשס"ח

___________________
 
להלן פרקי הספר וקישורים לקבצים
המפורסמים
במרכז ההדרכה הווירטואלי:

חלק ראשון: "מבית לאומי למדינת ישראל"

פרק א: ראשית הדרך.
פרק ב: מנין ולאן.
פרק ג: מכשולים ראשונים והמשך הדרך.
פרק ד: יחידות צופים חדשות.
פרק ה: הפרישה ויסוד "המחנות העולים.
פרק ו: שדוד מערכות.
פרק ז: בדרך לאיחוד.
פרק ח: הסתדרות הצופים בחסות מחלקת החינוך.
פרק ט: הישוב העברי בשנות השלושים.
פרק י: ועידת היסוד תרצ"ו.
פרק יא: ביסוס והרחבה.
פרק יב: גיבוש דפוסים ותכנים.
פרק יג: בדרך להגשמה חלוצית.
פרק יד: בין ההסתדרות ובוגריה.
פרק טו: בימי המרי והמלחמה.
פרק טז: הסתדרות הצופים במבחן המדינה.
פרק יז: הפילוג.

חלק שני: "תנועת הצופים במדינת ישראל"

פרק יח: התפתחותה של הסתדרות הצופים.
פרק יט: מדריכים והדרכה.
פרק כ: ענפים ייחודיים בתנועה.
פרק כא: הכניסה לארגון הבין-לאומי של הצופים.
פרק כב: ישראל והארגון העולמי של הצופות.
פרק כג: התאחדות הצופים והצופות בישראל.
פרק כד: צופי ישראל בין צופי העולם.
פרק כה: קשרים עם צופים יהודים בתפוצות.
פרק כו: תנועות אחיות בתפוצה.
פרק כז: מעמדה הציבורי של הסתדרות הצופים.
פרק כח: חלוציות והגשמה.
פרק כט: התיישבות צופית במדינה.

 

נספחים

 

*כל הזכויות לספר זה שמורות להתאחדות הצופים והצופות בישראל.
 
 
 

פרסם כתבה »